Разяснения - какво ново? Какво означава това?

Новото законодателство относно сексуалните престъпления вече е в сила. Какво означава това за жертвите на сексуално насилие?

Новото законодателство относно сексуалните престъпления

означава съществено подобрение за защитата на сексуалното самоопределение. С този закон сексуалното посегателство вече се наказва, ако е извършено срещу разпознаваемата воля на конкретното лице. Вече няма никакво значение дали лицето се е защитило срещу посегателството или защо това не се е случило. С него най-после и в Германия ще се прилага изискването на Конвенцията от Истанбул, съгласно което следва да се наказват всички извършени без съгласието на конкретното лице сексуални актове.

Опипването е забранено

Същевременно със закона се въвежда новият състав на престъпленията на сексуален тормоз. По този начин в бъдеще ще се наказват и случаи на посегателство, които досега са били класифицирани като несъществени. Все още жените и момичетата масово биват докосвани, опипвани и подлагани на сексуален тормоз на обществени места. Вече е налице възможност за подаване на жалба за извършено престъпление - веднага или по-късно. Полицията е длъжна да регистрира и преследва тези жалби.

Жени с увреждания

С реформата се премахва и неравнопоставеното третиране в законовата рамка при жертви с увреждания. Жените с увреждания биват подлагани на сексуално насилие по-често, отколкото жените без увреждания. Тези актове на насилие често се извършват от хора от тяхното близко обкръжение. Извършителите се чувстват сигурни, тъй като жертвите разполагат с по-малко възможности за оказване на отпор и тъй като понякога не могат да съобщят на останалите за случилото се. Често досега наказанието при сексуално посегателство срещу "неспособно да окаже съпротива лице" беше по-леко. С новия закон такива посегателства срещу жени с увреждания ще бъдат наказвани по-строго. Очакваме в бъдеще такива деяния да бъдат преследвани по-последователно и жените с увреждания да бъдат приемани с необходимата сериозност.

Самоотбрана

Жертвите на сексуални посегателства не носят отговорност за деянията. Извършителят повече не може да посочи като извинение твърдението, че не е могъл да разпознае дали жертвата е била съгласна, защото не се е възпротивила. При подаване на жалба полицията/прокуратурата е длъжна да обработи тези случая и ако е необходимо, да повдигне обвинение. Това означава, че благодарение на новите законови разпоредби жалбата има много повече перспективи за образуване на наказателно преследване, отколкото в миналото. Разследванията на наказуеми сексуални посегателства вече не могат да бъдат прекратявани само въз основа на пропуск в законодателството относно сексуалните престъпления.