не означава не. Това вече е закон.

На 10 ноември 2016 г. влязоха в сила следните поправки в законодателството (§§ 177-179 от Наказателния кодекс, § 184и от Наказателния кодекс):

Всяко сексуално посегателство се наказва, ако е извършено срещу разпознаваемата воля на конкретното лице. Вече няма никакво значение дали лицето се е защитило срещу посегателството или защо това не се е случило. Всички насилствени сексуални актове са наказуеми.

Освен това, с реформата се премахва и неравнопоставеното третиране в законовата рамка при жертви с увреждания - досега за сексуално посегателство срещу "неспособно да окаже съпротива" лице беше предвидено по-малко наказание.

Нововъведение е съставът на престъпленията на сексуален тормоз. В бъдеще ще се наказват и случаи на посегателство, които досега са били класифицирани като несъществени.