Wyjaśnienie: Co nowego? Co to znaczy?

Nowe ustawodawstwo seksualnego prawa karnego jest teraz w mocy. Co oznancza to dla ofiar przemocy seksualnej?

Nowe seksualnego prawa karne

oznacza dużą poprawę ochrony wolności seksualnej. Według tego prawa seksualne nadużycie karalne jest już wtedy, gdy przeprowadzone zostaje ono wbrew rozpoznawalnej woli danej osoby. Nie jest już więcej ważne, czy osoba, której to dotyczy, broniła się fizycznie przeciwko nadużyciu lub dlaczego jej się to nie udało. Tym samym także w Niemczech wdrożone zostaje w końcu w życie żądanie Konwencji Stambulskiej, według którego wszystkie seksualne działania nie oparte na zgodzie obłożone są karą.

Dotykanie jest zabronione

Jednocześnie poprzez to prawo wprowadzone zostają nowe znamiona przestępstwa w postaci molestowania seksualnego. Przez to karalne będą w przyszłości także nadużycia, które do tej pory zakwalifikowane były jako nie mające znaczenia. Kobiety i dziewczęta doświadczają w sferze publicznej ciągle zniwu, że są dotykane, obmacywane i masywnie molestowane seksualnie. Istnieje teraz możliwość, by natychmiast lub później złożyć doniesienie. Policja musi przyjąć to doniesienie i śledzić dalej.

Niepełnosprawne kobiety

Dzięki tej reformie zniesione zostanie nierówne traktowanie w ramach karalności w przypadku osób z niepełnosprawnością. Niepełnosprawne kobiety doznają częściej nadużyć o podłożu seksualnym niż kobiet pełnosprawne. Te akty przemocy dokonywane są często przez osoby z bliskiego otoczenia. Sprawcy czują się bezpieczni, ponieważ ofiary mają być może mniej możliwości, by się bronić i ponieważ czasami brak im możliwości, by poinformować o tym innych. Do tej pory wymiar kary w przypadku nadużyć seksualnych wobec osoby „niezdolnej do stawiania oporu” był mniejszy. Dzięki nowej ustawie takie nadużycia wobec kobiet niepełnosprawnych będą karane surowiej. Oczekujemy, że w przyszłości czyny te będą ścigane konsekwentniej i że kobiety niepełnosprawne traktowane będą poważnie.

Obrona

Żadna ofiara przemocy o charakterze seksualnym nie może ponosić odpowiedzialności za ten czyn. Sprawca nie może usprawiedliwiać się tym, że nie miał możliwości się zorientować, czy ofiara wyraża zgodę, ponieważ się nie broniła. W przypadku złożenia zawiadomienia o przestępstwie policja/prokuratura muszą się zająć sprawą i ewentualnie doprowadzić do oskarżenia.
Oznacza to, że dzięki nowej sytuacji prawnej zawiadomienie ma obecnie znacznie większe szanse na wywołanie ścigania, niż rzecz się miała w przeszłości. Obecnie nie można już umorzyć postępowania w sprawie napaści o charakterze seksualnym wyłącznie w związku z luką w prawie karnym.