Подкрепа

Специализиран център срещу сексуалното насилие над жени LARA*
Телефонни и персонални консултации от понеделник до петък от 9 до 18 ч.
Фугерщрасе № 19, 10777 Берлин
Телефон 216 8888
www.lara-berlin.de

Линейка за защита от насилие
www.gewaltschutz-ambulanz.charite.de

Окръжна криминална служба / Отдел 13: Борба с престъпленията срещу сексуалното самоопределение
www.berlin.de/polizei/dienststellen/landeskriminalamt/lka-1/artikel.91534.php