nie znaczy nie. To jest teraz prawem.

Dnia 10 listopada 2016 wkroczyły w życie następujące nowe ustawowe przepisy regulujące (§§ 177 – 179 kk, 184i kk);

Seksualne nadużycie jest wtedy karalne, gdy zostaje ono przeprowadzone wbrew woli danej osoby. Nie jest tu ważna, czy osoba, której to dotyczy, broniła się przeciwko nadużyciu lub dlaczego jej się to nie udało. Wszystkie działanie seksualne nie oparte na zgodzie będą karane.

Poza tym w drodze tej reformy zniesione zostanie nierówne traktowanie w ramach ukarania w przypadku osób z niepełnosprawnością, dotąd seksualne nadużycie odnoszące się do „osoby niezdolnej do stawiania oporu” obłożone było mniejszą karą.

Całkiem nowe będą znamiona przestępstwa w postaci molestowania seksualnego. Przez to karalne będą w przyszłości także nadużycia, które do tej pory zakwalifikowane były jako nie mające znaczenia.