Wsparcie

LARA Punkt fachowego wsparcia w przypadkach przemocy na tle seksualnym wobec kobiet*
Fuggerstr. 19, 10777 Berlin
Poniedziałek – piątek od 9.00 – 18.00 doradztwo telefoniczne i osobiste
Telefon 216 8888
www.lara-berlin.de

Projekt antystalkingowy u Friedy
www.frieda-frauenzentrum.de/anti-stalking-projekt

Ambulatorium - ochrona przed przemocą
www.gewaltschutz-ambulanz.charite.de/betroffene

Krajowy Urząd Kryminalistyki/Sekcja 13:
Zwalczanie przestępstw przeciwko wolności seksualnej
www.berlin.de/polizei/dienststellen/landeskriminalamt/lka-1/artikel.91534.php

Pomoc w całych Niemczech bff – Federalny Związek Punktów Doradztwa dla Kobiet i Telefonów Alarmowych dla Kobiet
www.frauen-gegen-gewalt.de/hilfe-beratung.html