Подкрепа

Специализиран център срещу сексуалното насилие над жени LARA*
Телефонни и персонални консултации от понеделник до петък от 9 до 18 ч.
Фугерщрасе № 19, 10777 Берлин

Телефон 216 8888
www.lara-berlin.de

Проект "Срещу преследването на жени" при Frieda
www.frieda-frauenzentrum.de/anti-stalking-projekt

Линейка за защита от насилие
www.gewaltschutz-ambulanz.charite.de/betroffene

Окръжна криминална служба / Отдел 13: Борба с престъпленията срещу сексуалното самоопределение
www.berlin.de/polizei/dienststellen/landeskriminalamt/lka-1/artikel.91534.php

Федерална асоциация на специализираните консултативни центрове за жени и телефонните линии за помощ Hilfe bundesweit bff
www.frauen-gegen-gewalt.de/hilfe-beratung.html